Information & regler


Hunden måste vara minst 4 månader.

Hunden måste kunna gå fint i koppel.

Hunden måste vara vaccinerad. (kopia lämnas)

Hunden måste vara försäkrad. (kopia lämnas)

Viktigt att tänka på

Om avgiften inte erläggs i tid har vi rätt att vägra ta emot hunden.

Vi har rätt att omedelbart säga upp avtalet om hunden visar aggressivitet eller om hunden biter personalen.

Månadsavgiften återbetalas INTE!!!

Uppsägningen skall ske skriftligen. Avtalet upphör vid det månadsskifte som infaller EN månad efter skriftlig uppsägning dvs, uppsägning av hund kan endast ske den 1:a varje månad.

Vi har rätt att vägra ta emot hunden om det finns anledning att misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär smitta. Avgiften reduceras ej om hunden inte kan följa med pga löp, sjukdom eller ohyra hos hunden eller om ägaren väljer att hålla hunden hemma under ledighet eller sjukdom.

För att hunden ska få gå med så ska den vara frisk och fri från ohyra. Hunden ska vara avccinerad mot valpsjuka, parvo, hcc och kennelhosta. Vartannat år ska hunden ha vaccinationen DHPPI (parvo+kennelhosta) och varje år PI (kennelhosta). Kopia ska lämnas in varje år. Hunden ska vara försäkrad. Kopia ska lämnas till oss på hundrastningen.

Vid olycka:

Om hunden skadas eller förolyckas under våra promenader så är vi skyldigt att ersätta uppkomna kostnader och skador om det visar sig att skada vållats av bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från våran sida.

Ersättning utgår på det belopp som inte täcks av försäkringsbolaget.

Vid olycksfall ska personalen på egen bedömning ta hunden till veterinären. Ägaren ska sen inom 3 dagar betala det som företaget lagt ut för hunden.

Mer info hittas på våra kontrakt